Cách tính giá thành sản xuất băng keo dán kín?

Việc tính toán chi phí sản xuất băng keo dán có thể giúp bạn xác định giá băng keo , hiểu được tỷ lệ đầu vào-đầu ra và kiểm soát chi phí .

xưởng sản xuất băng keo Đại Việt Thịnh
xưởng sản xuất băng keo Đại Việt Thịnh

 Trước hết, bạn phải xác định một số dữ liệu của mình:

1. Số lượng sản xuất;

2. Độ dày của keo trong suốt;

3. Chiều rộng lớp phủ;

4. Hàm lượng chất rắn kết dính. 

Sau đó, bạn có thể tính theo công thức (số lượng sản xuất × chiều rộng lớp phủ × độ dày lớp phủ × 1,12) / (hàm lượng chất rắn dính × 10^6). Tiếp theo, hãy đưa ra một ví dụ:

Giả sử số lượng sản xuất là 1000m; độ dày lớp phủ là 22U, chiều rộng lớp phủ là 1000mm, hàm lượng chất rắn của chất kết dính là 45% thì kết quả tính toán là (1000×1000×22×1,12)/(0,45×10^6)=54,8KG. Kết quả tính toán này đã tính đến tổn thất chất kết dính, nói chung, càng sử dụng nhiều chất kết dính thì tổn thất sẽ càng ít.

 Tất nhiên, đây chỉ là công thức tính toán và vẫn sẽ có sai lệch. Nếu bạn thực sự muốn kiểm soát chi phí sản xuất băng keo dán thì chỉ dựa vào công thức là chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải dựa vào kinh nghiệm phong phú và hệ thống quản lý chặt chẽ, vì nhiều khi lãng phí trong sản xuất đôi khi rất khó tính toán. Vì vậy, việc có một người thầy có kinh nghiệm thường hữu ích hơn rất nhiều so với việc tính toán các công thức.

   Phần trên mô tả phương pháp tính giá thành sản xuất băng keo dán. Người biên tập cho rằng vẫn sẽ có những sai sót nhất định trong việc tính toán công thức. Vì vậy, bạn có thể chọn sử dụng làm giá tham khảo, nếu thực sự muốn kiểm soát tốt chi phí thì vẫn phải có người chủ có kinh nghiệm phong phú.

Xem thêm: Tôi có thể in trên băng keo trong không? Mua băng keo in theo yêu cầu ở đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *